<none>

 

اسپایدر مانکی، اتصال کوچک و سبکی است که به کاربران اجازه میدهد ابزارهایی مانند فلاش، فلاش متر، باتر یپک و ... را به کمربندهای متعارف متصل نمایند.