<none>

 

کیت گرید OCF ، یک کیت بسیار کوچک و سبک میباشد که شامل یک نگهدارنده و ۳ عدد گرید متفاوت است. شما می توانید با گذاشتن هر یک از این گریدها (۱۰،۲۰و۳۰ درجه) پخش نور را به زاویه دلخواه کنترل کنید.

کیت گرید OCF قابل استفاده با OCF-Barndoor و OCF-Snoot میباشند.

توجه: این محصول تنها قابل استفاده با سیستم Profoto-offcamera flash  میباشد که مجهز به نور مدلینگ LED می باشد و قابل استفاده با فلش های دیگر نمی باشد.

قیمت :۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال 

کد سفارش: ۱۰۱۰۳۰