<none>

کابل‌ تترتولز USB 2تمامی دوربین‌های حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای موجود در بازار را پوشش می‌دهند.  

بدین‌ترتیب با استفاده از این کابل‌ها می‌توان در هنگام عکاسی، تصویر را بر روی نمایشگر مشاهده کرد.

 در صورت استفاده از دوربین‌های سازگار با این قابلیت به همراه نرم‌افزار‌های مناسب، امکان کنترل دوربین از طریق کامپیوتر نیز وجود دارد.

طول کابل :۴۶۰ سانتی متر